PU

  T.C.V. RUBBER LTD., PART.

 ยูรีเทน (PU) เป็นวัสดุจากโพลียูรีเทน

เช่น ลูกกลิ้งยูริเทน ล้อยูริเทน  ล้อที่ทำจากโพลีเทนมักใช้กับรถยกใช้ไฟฟ้า

ซึ่งมักใช้ภายในอาคารที่มีผิวเรียบ เนื่องล้อที่ทำจากโพลียูริเทนสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าล้อยาง

คุณสมบัติขิงโพลียูริเทน

* มีความคงทนต่อสภาพการสึกกร่อนได้ดี

* มีความคงทนต่อสารเคมี น้ำมัน โอโซน และความเย็น

* ไม่ว่าในความแข็งที่สูงหรือต่ำ ก็สามารถยืดหดตัวได้

* ไม่สามารถใช้งานที่มีความร้อนสูงกว่า 100 องศา

* การเสื่อมสภาพเนื่องจากอยู่ในความร้อนและความชื้น เป็นเวลานานๆ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                              

 

 

   

               สนใจติดต่อได้ที่ 085-3422850

                                    ID.Line: @369aldsh

   

    

                                                                 


 

Visitors: 59,493