กล่อง Gabiom/ กล่อง Mattress

                  

กล่อง Gabion

Gabion หรือกล่องกระชุหิน เป็นกล่องบรรจุหิน ที่ทำมาจากลวดชุปสังกระสี หรือ PVC ทอเป็นตาข่ายหกเหลี่ยม ขึ้นรูปเป็น

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

ภายในกั้นเป็นช่องๆ กล่องกระชุหิน จะมีขนาดต่างๆ กันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน มีฝาปิดเวลาใช้งานต้องนำมาประกอบติดกันที่หน่วยงานโดยใช้ลวดพันยึดติดกันไว้ แล้วบรรจุหินที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของตาข่ายเล็กน้อย นิยมใช้หินที่มีความแกร่ง เหมาะที่นำไปใช้งานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือใช้งานที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมการเกิดเซาะตลิ่งและ 

อุทกภัยเป็นต้น

                                                            

 

 กล่อง Mattress

 เป็นกล่องกระชุหินอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะ เช่นเดียวกันกับ Gabion แต่มีความสูงและขนาดตาข่ายเล็กกว่านอกจากนี้ยัง

ทำตาข่ายมีขนาดกับความกว้างของกล่องแยกต่างๆ ไม่คิดกับตัวกล่อง นำไปใช้ในงานลักษณะที่มีความยืดหยุ่นกว่ากล่อง

Gabion หรือนำไปใช้ร่วมกัน เช่น นำไปทำแนวน้ำไหล หรือ TOE เพื่อยันฐานเขื่อนหรือตลิ่งไม่ให้พังทลาย

   

 

                                       

                                

                                                                                        

 

  

                                                                                           

                                                                

   

                              ท่อลดแรงดันน้ำใต้ดิน แบบฉีดสำเร็จไม่มีรอยต่อกาว มีทั้งแบบ PVC และ PE สีดำ

                              ติดต่อได้ที่หมายเลข 085-342-2850

                                   ID.Line: @369aldsh

 

                                                     

 

Visitors: 59,493